Tarigan, Mardinal, and Balqis Qonita Harahap. 2022. “Konsep Filsafat Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Kurikulum Islam”. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 1 (3), 331–336. https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2597.