TSABITHA, A., NOVIANTI, N., SURIYATI, S., PURNAMA, Y., & ASMARIYAH, A. (2022). PENGARUH JUS JAMBU BIJI MERAH (PSIDIUM GUAJAVA) TERHADAP KENAIKAN KADAR HEMOGLOBIN (HB) IBU HAMIL DI KOTA BENGKULU. Journal of Nursing and Public Health, 10(2), 101-107. https://doi.org/10.37676/jnph.v10i2.3140