Nadapdap, S., B. Budiyanto, and L. Hidayat. “PENAMBAHAN EKSTRAK SALAK SIDEMPUAN (Salacca Sumatrana) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN EMULSI MINYAK OLEIN SAWIT MERAH”. AGRITEPA: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pertanian, Vol. 7, no. 2, Dec. 2020, pp. 88-98, doi:10.37676/agritepa.v7i2.1159.