Nadapdap, S., Budiyanto, B. and Hidayat, L. (2020) “PENAMBAHAN EKSTRAK SALAK SIDEMPUAN (Salacca sumatrana) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN EMULSI MINYAK OLEIN SAWIT MERAH”, AGRITEPA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian, 7(2), pp. 88-98. doi: 10.37676/agritepa.v7i2.1159.