Nadapdap, S., Budiyanto, B., & Hidayat, L. (2020). PENAMBAHAN EKSTRAK SALAK SIDEMPUAN (Salacca sumatrana) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN EMULSI MINYAK OLEIN SAWIT MERAH. AGRITEPA: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pertanian, 7(2), 88-98. https://doi.org/10.37676/agritepa.v7i2.1159