(1)
Nadapdap, S.; Budiyanto, B.; Hidayat, L. PENAMBAHAN EKSTRAK SALAK SIDEMPUAN (Salacca Sumatrana) UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN EMULSI MINYAK OLEIN SAWIT MERAH. AGRITEPA 2020, 7, 88-98.